ขนาด(มม): 1520/1830 x 2440, 2130 x 3300

 ความหนา: 5 - 6 มม

 ติดตั้ง: กรุผนัง เพดาน บานหน้าตู้ เฟอร์นิเจอร์

 ใช้งานภายในอาคารเท่านั้น

กระจก

กระจกเงาสี

X-MIRROR.jpg
CM000T.jpg
CM001T.jpg
CM002T.jpg
CM003T.jpg
CM004.jpg
CM008.jpg
CM013.jpg
CM014.jpg
CM015.jpg
CM016.jpg
CM018.jpg
CM019.jpg
CM021.jpg