กระจก

กระจกลวดลาย/กระจกลอน

 ขนาด(มม): 1830 x 2440, 2000 x 2780

 ความหนา: 5 - 7.5 มม

 ติดตั้ง: บานประตู หน้าต่าง ผนังกั้นห้อง ทำลามิเนต

 ใช้งานภายในอาคารเท่านั้น

TX-WICK.jpg
TX-CURVE.jpg
EXTRA-WAVE.jpg
TX-WAVE.jpg
TX-PEBBLE.jpg
TX-SQUARE.jpg
TX-DIAMOND.jpg
TX-RAIN.jpg
TX-RIPPLE.jpg
AC-004.jpg
AC-4726.jpg
AC-002.jpg
AC-018.jpg
AC-017.jpg
AC-001.jpg
AC-1757.jpg
TS-4079.jpg
TS-866.jpg
TS-010.jpg
TS-3057.jpg
TS-6136.jpg
TS-3087.jpg
TS-6079.jpg