กระจก

กระจกใสสี/กระจกสี

 ขนาด(มม): 1530/1830 x 2440,

2000 x 2780, 2130 x 3300

 ความหนา: 5 - 10 มม

 ติดตั้ง: ประตู หน้าต่าง ผนังกั้นห้อง โชว์สินค้า

 ใช้งานภายใน/ภายนอกอาคาร*

X-CLEAR.jpg
CLEAR GREEN.jpg
CLEAR BLUE.jpg
CLEAR BLACK.jpg
CLEAR PINK.jpg
CLEAR COPPER.jpg
EURO BRONZE.jpg
EURO GREY.jpg