ออกแบบด้วยกระจก

เราให้ความใส่ใจในขั้นตอนการผลิตและทำความเข้าใจความต้องการของลูกค้า ทีมของเราสามารถแนะนำกระจกที่เหมาะสมกับการใช้งานกับสถานที่ติดตั้งใช้งาน

colormirror_scene7.jpg
กระจกเงาสี

การเลือกใช้

กระจกเงาสี

%E0%B9%80%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B9%82%E0%
กระจกเงาโบราณ

การเลือกใช้

กระจกเงาโบราณ

patternglass_scene5.jpg
กระจกลวดลาย

การเลือกใช้

กระจกลอนและกระจกลวดลาย